Giải pháp

Quy trình CRM cho lĩnh vực Tư vấn, tuyển dụng nhân sự – HR


Diễn giải:
- () (Start):

    Job request
    Email
    Call
    Meeting
    Existing Customers
    Partner
    Website
    ….v.v…..

Từ những yêu cầu request này:
-       B1: Cập nhật thông tin khách hàng

    Thống kê khách hàng theo khu vực
    Thống kê khách hàng theo loại
    Thống kế khách hàng theo tình trạng
    Thống kế khách hàng theo lĩnh vực hoạt động
    …..

-       B2: Cập nhật thông tin người liên hệ
-       B3: Tạo hợp đồng

    B3.1: Cập nhật công nợ theo dõi tiến độ hợp đồng
        Công nợ theo tư vấn viên
        Công nợ theo khách hàng
        Cuộc gọi bởi khách hàng
        Email cho khách hàng
        Ghi chú về khách hàng
        Lịch làm việc với khách hàng

-       B4: Cập nhật thông tin yêu cầu tuyển dụng

    Thống kê theo Job
    Thống kê theo lĩnh vực hoạt động
    Thống kế theo tình trạng
    B4.1: Lựa chọn ứng viên tự động: chương trình sẽ tự động map ứng viên vào theo những tiêu chí có sẵn
    B4.2: Lựa chọn ứng viên thủ công
    B4.3: Tiến hành phỏng vấn ứng viên với danh sách đã được chọn
        Nếu ứng viên đạt yêu cầu: cập nhật và chuyển trạng thái ứng viên sau đó chuyển sang B3.1 (xuất hóa đơn)
        B4.4: Ứng viên không đạt yêu cầu thì cập nhật thông tin ứng viên và lưu trữ hồ sơ cho lần tuyển dụng tiếp theo.
        B4.5: Báo cáo thông kê:
            Danh sách ứng viên đã tham gia phỏng vấn
            Cuộc gọi cho ứng viên
            Email cho ứng viên
            …

Ứng viên apply CV từ nhiều kênh khác nhau:
-       B5: Cập nhật thông tin ứng viên, xúc tiến các hoạt động chăm sóc như : Email, SMS, Call.

    Thống kê ứng viên theo keywords
    Thống kê ứng viên theo chức vụ
    Thống kê ứng viên theo tình trạng
    ……
    B5.1: Lựa chọn đầu việc tự động: chương trình sẽ tự động map đầu việc vào theo những tiêu chí có sẵn.
    B5.2: Lựa chọn đầu việc thủ công

 

http://crmnt.com/dang-ky-dung-thu