Dịch vụ

Bảo trì hàng năm

 
Năm đầu tiên, công ty sẽ hoàn toàn miễn phí toàn bộ chi phí hỗ trợ phần mềm tới khách hàng. Sau một năm, nếu khách hàng có nhu cầu hỗ trợ, công ty sẽ thu phí là 3 triệu đồng một năm. Không hạn chế số lần hỗ trợ.
 
Công việc hỗ trợ phần mềm bao gồm:
 
  • Khắc phục sự cố phần mềm khi khách hàng gặp sự cố.
  • Sửa lỗi kĩ thuật phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng.

http://crmnt.com/dang-ky-dung-thu