Sản phẩm

Bạn có thể làm gì với CRMNT?

1. Quản lý đối tác
 • CRMNT giúp lưu trữ thông tin đối tác một cách nhanh chóng, tiện lợi. Thay thế các cách lưu trữ thông thường như trên giấy tờ, sổ sách, file MS Excel, MS Word, MS Outlook, điện thoại di động.
 • Đảm bảo tính bảo mật an toàn tuyệt đối đến từng thao tác đối với thông tin đối tác bởi hệ thống phân quyền chặt chẽ.
 • Thông tin đối tác được cập nhật thường xuyên, nhu cầu chuyển đổi, chia sẻ thông tin một cách dễ dàng bảo mật mật.
2. Quản lý lịch chăm sóc đối tác
 • CRMNT giúp nhân viên lên lịch chăm sóc đối tác có chu kỳ theo từng nhóm đối tác hoặc theo từng đối tác riêng lẻ. Vì vậy tránh trường hợp nhân viên quên chăm sóc đối tác quan trọng của mình.
3. Quản lý dịch vụ
 
Quản lý dịch vụ công ty đã có : 
 • Tự động hiện thị thông báo dịch vụ sắp hết hạn, quá hạn: Hệ thống tự hiển thị danh sách đối tác sử dụng dịch vụ sắp hết hạn nên trang chủ để doanh nghiệp quản lý.
 • Tự động gửi Nhắc gia hạn dịch vụ tới đối tác: Hệ thống tự động gửi tin nhắn SMS hoăc Email nhắc hạn theo chu kỳ đến đối tác.
4. Quản lý marketing:
 
CRMNT hỗ trợ Marketing tao:
 • Sự kiện: Giúp tạo những sự kiện giới thiệu sản phẩm, những khuyến mại hấp dẫn gửi tới đối tác.
 • Thăm dò: Tạo những chiến dịch thăm dò để thăm dò ý kiến đối tác của doanh nghiệp hoặc những chiến dịch thăm dò công khai thăm dò khách hàng trên thị trường.
CRMNT trợ Marketing gửi thông điệp theo hai cơ chế:
 • Email Marketing: Email thường và Email Amazon.
 • SMS Marketing: đầu số ngẫu, đầu số BrandName thương hiệu.
Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt thời gian gửi Email và SMS tới hàng loạt đối tác của mình.
 
Đặc biệt hệ thống có thể biết được:
 • Số lượng Email gửi thành công trong mỗi chiến dịch.
 • Số lượng Email đã được đối tác đọc.
Trong đó số lượng email được đọc là quan trọng nhất. Người làm Marketing có thể dựa vào đây để tiếp cận khách hàng của mình một các sâu hơn.
 
Khi người dùng sử tin nhắn SMS BrandName, phần thông tin người gửi sẽ ( From) trong tin nhắn Người dnhaanj sẽ hiển thị bởi Tên Thương Hiệu thay vì đầu số hoặc số di động ngẫu nhiên.
 
5. Quản lý giao dịch:
 • Quản lý đơn hàng: Quản lý tất cả các đơn hàng thanh toán của doanh nghiệp đối với đối tác.
 • Quản lý thanh toán: Quản lý danh sách thanh toan của doanh nghiệp đối với đối tác.
 • Quản lý công nợ: Quản lý công nợ của doanh nghiệp với đối tác.
6. Quản lý cuộc hẹn, nhắc hẹn.
 • Quản lý các cuộc hẹn của nhân viên.
 • Chức năng hiển thị cuộc hẹn trong tuần lên trang chủ.
 • Nhắc hẹn tới đối tác: Tùy chọn cài đặt thời gian tự động nhắc hẹn bằng SMS hoặc Email tới đối tác. Tùy chọn cài đặt thời gian tự động nhắc hẹn bằng SMS hoặc Email tới nhân viên.
 • Nhắc hẹn tới nhân viên: Tùy chọn cài đặt thời gian tự động nhắc hẹn bằng SMS hoặc Email tới nhân viên.
7. Quản lý hỗ trợ trước và sau bán hàng.
 
 • CRMNT giúp hỗ trợ những yêu cầu hỗ trợ từ phía đối tác trước và sau bán hàng. Chỉ cần có tên trong danh sách đối tác của hệ thống thì đối tác đã có một tài khoản đăng nhập riêng để gửi những thắc mắc, những yêu cầu hỗ trợ tới doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời.
 • Khi đối tác gửi yêu cầu thì trạng thái sẽ là mới, khi yêu cầu hỗ trợ được giải quyết xong thì sẽ ở trạng thái đã giải quyết, đối tác sẽ phản hồi nếu chưa hài lòng và khi hỗ trợ kết thức sẽ ở trạng thái hoàn thành. 
8. Quản lý tương tác:
 • Hệ thống tự động cập nhật tương tác của hệ thống với khách hàng để người dùng có thể dễ dàng quản lý.
 • Tương tác được nhân viên cập nhật lại để quản lý dễ dàng quản lý công việc của nhân viên.
 • Lịch sử tương tác được lưu lại để thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng tiếp theo.
 
9. Quản lý người dùng và phân quyền dữ liệu
 
Hệ thống CRMNT chia làm 5 quyền rất chặt chẽ giúp thông tin khách hàng được bảo mật tối ưu.
 
 • Admin: là quyền cao nhất trong hệ thống, người dùng có thể thao tác với tất cả các chức năng của hệ thống.
 • Manager: Khi đăng nhập với tài khoản manager, người dùng có thể thao tác với các chức năng nhưng không được thao tác với phân hệ hỗ trợ nhân viên.
 • Marketing: Maketing có quyền thao tác với danh sách khách hàng của mình và tcó quyền tạo các sự kiện và chờ Admin hoặc Manager phê duyệt sự kiện.
 • Accountant: Khi đăng nhập tài khoản quyền Accountant, người dùng có thể tra cứu thông tin của khách hàng, dịch vụ cũng như tạo mới giao dịch và cập nhật tương tác.
 • Support: Khi đăng nhập tài khoản Support, người dùng chỉ thao tác với chức năng trong phân hệ hỗ trợ của mình và thay đổi mật khẩu của mình.
 
10. Quản lý thống kê.
 
CRMNT hỗ trợ thống kê linh hoạt theo biểu đồ hình cột hoặc hình tròn, dữ liệu thống kê với nhìu tiêu chí:
 
Thống kê đối tác: 
 • Thống kê đối tác mới và trạng thái sử dụng.
 • Thống kê đối tác sử dụng dịch vụ.
 • Thống kê đối tác mới theo phân loại.
Thống kê đơn hàng:
 • Thống kê đơn hàng mới.
 • Thống kê đơn hàng mới theo từng dịch vụ.
Thống kê cuộc hẹn.
 • Thống kê cuộc hẹn theo thời gian
 • Thống kê cuộc hẹn theo nhân viên.
Thống kê tương tác.
 • Thống kê tương tác theo đối tác.
 • Thống kê tương tác theo nhân viên.
 • Thống kê tương tác theo phân loại.
Thống kê sử dụng Email & SMS 
 • Thống kê sử dụng Email.
 • Thống kê sử dụng SMS

http://crmnt.com/dang-ky-dung-thu