Tin tức

Thống kê phân tích toàn diện

 

Bạn muốn biết:

 • Có bao nhiêu đối tác mới của mình trong một tháng, một năm hoặc trong một khoảng thời gian nhất định?
 • Có bao nhiêu đối tác ngừng sử dụng dịch vụ của mình, bao nhiêu đối tác sử dụng lại?
 • Có bao nhiêu đơn hàng mới?

….

Tất cả những điều bạn mong muốn trên sẽ được hệ thống CRMNT đáp ứng một cách đầy đủ, khoa học.

 

Thống kê đối tác:

 • Thống kê đối tác mới và trạng thái sử dụng

                                         Hình 1: Thống kê đối tác mới và trạng thái sử dụng theo tháng trong năm

 • Thống kê đối tác sử dụng dịch vụ.
 • Thống kê đối tác mới theo phân loại.

                                                            Hình 2: Thống kê đối tác mới theo phân loại

Thống kê đơn hàng mới:

 • Thống kê đơn hàng mới.
 • Thống kê đơn hàng theo dịch vụ.

Thống kê cuộc hẹn:

 • Thống kê cuộc hẹn theo thời gian.
 • Thống kê cuộc hẹn theo nhân viên.

Thống kê tương tác:

 • Thống kê tương tác theo thời gian.
 • Thống kê tương tác theo phân loại.
 • Thống kê tương tác theo đối tác.

Thống kê SMS và Email

 • Thống kê SMS: Bạn sẽ biết được có bao nhiêu SMS được gửi, thành công bao nhiêu, thất bại bao nhiêu, số nào đã gửi thành công và số nào đã gửi thất bại

        Hình 3: Thống kê SMS

 • Thống kê Email: Bạn sẽ biết được bao nhiêu Email đã được gửi, nội dung là gì, và khách hàng đó đã được đọc email chưa? 

                                                                            Hình 4: Thống kê Email'

Bạn có thể thực hiện tìm kiếm và thống kê theo những tiêu chí nhanh gọn như khoảng thời gian, đối tác, sự kiện....

http://crmnt.com/dang-ky-dung-thu