Sản phẩm

CRMNT triển khai như thế nào?

 
1. Phương thức sử dụng
 
Hệ thống CRMNT triển khai hai phương thức sử dụng như sau: 
 
 Online: Người dùng có thể dùng phần mềm ở bất kỳ đâu miễn là có thiết bị kết nối Internet.
 
 
                                                                   Hình 1: Sơ đồ triển khai online
 
Offline: sử dụng máy server để cài đặt và các máy trạm cùng mạng để truy cập.
 
 
                                                     Hình 2: Sơ đồ triển offline
 
2. Yêu cầu hệ thống
 
Yêu cầu phần mềm:
 • Hệ điều hành: Window/Linux
 • Web server: IIS
 • Ngôn ngữ phía server: ASP.Net
 • Cơ sở dữ liệu: MS SQL.
 • Trình duyệt sử dụng: Interner Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Yêu cầu phần cứng:

Máy chủ ( máy server)

 • CPU: 2.8 GHZ trở lên
 • RAM: 4GB trở lên.
 • HDD: 40GB trở lên.

Máy trạm:

 • CPU: Intel Pentium 2 trở lên.
 • RAM: 2GB.
 • HDD: 10GB.

Trong các trường hợp khác, kỹ thuật sẽ tư vấn đến khách hàng những phương án lựa chọn phù hợp với cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp nhất.

http://crmnt.com/dang-ky-dung-thu