Sản phẩm

Tuỳ biến CRMNT được không?

 
Với mỗi doanh nghiệp thì nhu cầu sử dụng các chức năng của CRMNT vào những lợi ích khách nhau. Tùy từng doanh nghiệp sử dụng mà CRMNT hỗ trợ tư vấn và áp dụng các giải pháp khác nhau.
 
1.Tùy biến người dùng ở mức độ người dùng.
 
Ở mức độ là khách hàng, người dùng có thể tùy chỉnh một số vấn đề sau:
 
  • Thêm mới tạo các chức năng phân loại khách hàng.
  • Thêm mới tạo lịch chăm sóc, chu kỳ chăm sóc khách hàng.
  • Phân loại người dùng theo 5 cấp phù hợp với từng chức năng sử dụng của người các chức vụ trong doanh nghiệp.
  • Thay đổi cập nhật thông tin của đối tác.
 
2.Tùy biến ở mức độ nhà phát triển:
 
Ở mức độ nhà phát triển, chúng tôi có thể tùy biến, bổ sung các chức năng cần thiết, nâng cao phiên bản cập nhật để CRMNT có thể đáp ứng hiệu quả sử dụng của từng doanh nghiệp.
 
Tùy theo từng khách hàng mà chúng tôi có thể tư vấn các hạng mục sử dụng phù hợp nhất để có được kết quả sử dụng tốt nhất.

 

http://crmnt.com/dang-ky-dung-thu