Dịch vụ

Tư vấn triển khai

 
Việc tư vấn triển khai dự án CRMNT trong doanh nghiệp là rất cần thiết vì các lí do sau:
 
  • Xác định chính xác mục đích, nhu cầu triển khai CRM.
  • Xác định các rủi ro có thể có trong quá trình triển khai và giải pháp tương ứng đi kèm.
  • Tối ưu chi phí và thời gian triển khai.
  • Chuẩn hóa lại quy trình tìm kiếm, chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp.

 

Kết quả thực hiện tư vấn:
 
  •  Làm rõ hiện trạng khó khăn của doanh nghiệp, mục đích, nhu cầu thực sự khi triển khai CRMNT.
  •  Lên danh sách các chức năng CRMNT cần triển khai cho doanh nghiệp.
  • Các rủi ro và biện pháp giải quyết đi kèm.
  • Quy trình Sales & Marketing hoàn thiện áp dụng cho doanh nghiệp.
  •  Vận dụng các quy trình nghiệp vụ của CRMNT để áp dụng cho doanh nghiệp.

http://crmnt.com/dang-ky-dung-thu