Câu hỏi thường gặp

CRM có thích hợp với doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ không?

Để đạt được thành công trong kinh doanh, trong cuộc sống chúng tôi tin rằng bất cứ cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nào cũng đều cũng cần thiết lập, mở rộng mối quan hệ (bạn bè, bạn hàng, khách hàng, đối tác). Để làm được điều đó, thì ngay từ khi bắt đầu thành lập, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng nên ứng dụng CRM vào quản lý. CRM chỉ là giải pháp quản lý nhưng lại tạo cho doanh nghiệp của bạn có cơ hội tuyệt vời để tạo nên sự khác biệt.